אדידס (Adidas) – סוויטשירט Essential 3 Stripes

 103

//