תקנון האתר

1. הסכם תנאים

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם מטעם ישות (“אתה”) לבין DRIPPO (“החברה”, “אנחנו” או “שלנו”), בנוגע לגישה שלך ושימוש באתר https://www.drippo.com, כמו גם בכל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או אפליקציה לנייד הקשורים, מקושרים או קשורים אליהם בדרך אחרת (יחד, “האתר”). אתה מסכים כי בכניסתך לאתר קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי השימוש הללו. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש הללו, נאסר עליך במפורש להשתמש באתר ועליך להפסיק את השימוש לאלתר. תנאים והגבלות משלימים או מסמכים שעשויים להתפרסם באתר מעת לעת משולבים בזאת במפורש בהפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי עדכון התאריך “העדכון האחרון” של תנאי שימוש אלה, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. אנא ודא שאתה בודק את התנאים הרלוונטיים בכל פעם שאתה משתמש באתר שלנו כדי שתבין אילו תנאים חלים. אתה תהיה כפוף לשינויים בכל תנאי שימוש מתוקנים, ותיחשב כאילו נודע להם ושהסכמת להם, על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך פרסום תנאי השימוש המתוקנים כאמור.

המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה שכמו כן הפצת או שימושו כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לרגולציה או שיכפיפו אותנו לדרישת רישום כלשהי בתוך תחום שיפוט או מדינה אלו. בהתאם לכך, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם האחראים הבלעדיים לעמידה בחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.

2. זכויות קניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, האתר הוא הקניין שלנו וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, הפונקציונליות, התוכנה, עיצובי האתרים, האודיו, הווידאו, הטקסט, התמונות והגרפיקה באתר (יחד, “התוכן”) והסימנים המסחריים, השירות סימנים וסמלי לוגו הכלולים בהם (“הסימנים”) הם בבעלותנו או בשליטתנו או ברישיון לנו, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר וזכויות קניין רוחני שונות ודיני תחרות בלתי הוגנת של ארצות הברית, ישראל, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים, ואמנות בינלאומיות. התוכן והסימנים מסופקים באתר “כמו שהם” למידע ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שצוין במפורש בתנאי שימוש אלה, אין להעתיק, לשכפל, לצבור, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד, לתרגם, לשדר, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, לא להעתיק אף חלק מהאתר או תוכן או סימנים. מנוצל אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, ניתן לך רישיון מוגבל לגשת לאתר ולהשתמש בו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן אליו קיבלת גישה נאותה אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. . אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר כתוכן וכסימנים.

3. נציגות משתמשים

בשימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לך את הכשירות המשפטית ואתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה; (2) אינך קטין בשטח השיפוט שבו אתה מתגורר; (3) לא תשלם בכרטיס אשראי אם אתה מתחת לגיל 16; (4) לא תיגש לאתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או אחר; (5) לא תשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית; וכן (6) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה החלים.

אם תספק מידע כלשהו שהוא לא נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או כל חלק ממנו).

4. מוצרים

4. אנו עושים כל מאמץ להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים, התכונות, המפרטים והפרטים של המוצרים הזמינים באתר. עם זאת, איננו מבטיחים שהצבעים, התכונות, המפרטים והפרטים של המוצרים יהיו מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים או נקיים משגיאות אחרות, וייתכן שהתצוגה האלקטרונית שלך לא תשקף במדויק את הצבעים והפרטים בפועל של מוצרים. כל המוצרים כפופים לזמינות, ואיננו יכולים להבטיח שהפריטים יהיו במלאי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק למכור או לשווק כל מוצר בכל עת מכל סיבה שהיא. המחירים של כל המוצרים כפופים לשינויים.

5. רכישות ותשלום

אנו מקבלים את אמצעי התשלום הבאים:

 • וִיזָה
 • מאסטרקארד
 • ישראכרט
 • אמריקן אקספרס
 • גוגל פיי
 • פייפאל

אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו דרך האתר. בנוסף, אתה מסכים לעדכן מיידית את פרטי החשבון והתשלום, כולל כתובת דוא”ל, אמצעי תשלום ותאריך תפוגה של כרטיס תשלום, כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך. מס מכירה יתווסף למחיר הרכישות כפי שייחשב כנדרש על ידינו. אנו עשויים לשנות מחירים בכל עת. כל התשלומים יהיו בדולר ארה”ב / ש”ח.

כל ההסכמים של הצעתך לרכוש מוצרים כפופים לחלוטין לזמינותם. ההכרה שלנו בקבלת ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני או אינטרנט אינה ערובה למשלוח. במקרה שהפריטים שהזמנת אינם זמינים, ניצור איתך קשר, ונציע חלופה או החזר מלא. אם נוכל למלא רק חלק מההזמנה שלך, התשלום ייגבה עבור כל ההזמנה שלך, ולאחר מכן יתבצע החזר מלא עבור הסחורה שאינה זמינה.

אתה מסכים לשלם את כל החיובים במחירים שהיו עבור הרכישות שלך וכל דמי משלוח החלים, ואתה מאשר לנו לחייב את ספק התשלומים שבחרת עבור כל הסכומים הללו בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה או טעויות בתמחור, גם אם כבר ביקשנו או קיבלנו תשלום.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבוצע דרך האתר. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או הזמנה כשם היא. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, אותו אמצעי תשלום ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת לחיוב או למשלוח. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה כאילו בוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

6. פעילויות אסורות

אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה אנו מעמידים את האתר לזמינות. אין לעשות שימוש באתר בקשר למאמצים מסחריים כלשהם למעט אלה שאושרו או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.

כמשתמש באתר, אתה מסכים לא:

 • אחזר באופן שיטתי נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב, במישרין או בעקיפין, אוסף, הידור, מסד נתונים או ספרייה ללא אישור בכתב מאתנו.
 • לרמות, להונות או להטעות אותנו ומשתמשים אחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע רגיש בחשבון כגון סיסמאות משתמש.
 • לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או אוכפות הגבלות על השימוש באתר ו/או בתוכן הכלול בו.
 • לזלזל, להכתים או לפגוע בכל דרך אחרת, לדעתנו, בנו ו/או באתר.
 • להשתמש בכל מידע שהתקבל מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר
 • עשה שימוש לא נכון בשירותי התמיכה שלנו או שלח דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת.
 • השתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים או התקנות החלים.
 • לעסוק במסגור לא מורשה של האתר או בקישור אליו.
 • להעלות או לשדר וירוסים, סוסים טרויאניים או חומר אחר, לרבות שימוש מופרז באותיות גדולות וספאמינג (פרסום מתמשך של טקסט חוזר), המפריע לשימוש ובהנאה בלתי פוסקת של כל צד מהאתר או אשר משנה, פוגע, משבש,או אשר מפריע לשימוש תכונות, פונקציות, תפעול או תחזוקה של האתר.
 • להשתמש בכל מערכת אוטומטית כזו או אחרת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכל כריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים.
 • למחוק את הודעת זכויות היוצרים או זכויות קנייניות אחרות מכל תוכן.
 • ניסיון להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
 • להעלות או לשדר כל חומר הפועל כמנגנון איסוף או שידור מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות ללא הגבלה, פורמטים ברורים של חילופי גרפיקה (“גיפים”), פיקסלים 1×1, באגים באינטרנט, עוגיות , או מכשירים דומים אחרים (המכונה לפעמים “תוכנות ריגול” או “מנגנוני איסוף פסיביים” או “pcms”).
 • להפריע, לשבש או ליצור עומס מופרז על האתר או הרשתות או השירותים המחוברים לאתר.
 • להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן כל חלק מהאתר לך.
 • ניסיון לעקוף כל אמצעי של האתר שנועד למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
 • העתק או התאם את תוכנת האתר, לרבות אך לא רק Flash, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
 • למעט המותר על פי החוק החל, לפענח, לבצע פירוק, או הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המרכיבות או מרכיבות בכל דרך שהיא חלק מהאתר.
 • למעט מה שעלול להיות תוצאה של שימוש רגיל במנוע חיפוש או בדפדפן אינטרנט, שימוש, השקה, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי תרמית, מגרד או קורא לא מקוון שניגשים לאתר, או שימוש או הפעלה של כל סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.
 • להשתמש בסוכן רכישה או בסוכן רכש לביצוע רכישות באתר.
 • לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו/או כתובות דוא”ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דואר אלקטרוני לא רצוי, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.
 • להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות בנו או לעשות שימוש אחר באתר ו/או בתוכן עבור כל מאמץ או מפעל מסחרי שמניב הכנסות.

7. תרומות שנוצרו על ידי משתמשים

האתר אינו מציע למשתמשים לשלוח או לפרסם תוכן. אנו עשויים לספק לך את ההזדמנות ליצור, לשלוח, לפרסם, להציג, לשדר, לבצע, לפרסם, להפיץ או לשדר לנו או באתר תוכן וחומרים, לרבות אך לא רק טקסט, כתבים, וידאו, אודיו, תמונות , גרפיקה, הערות, הצעות או מידע אישי או חומר אחר (ביחד, “תרומות”). תרומות עשויות להיות ניתנות לצפייה על ידי משתמשים אחרים באתר ובאמצעות אתרי צד שלישי. ככזה, כל תרומה שתעביר עשויה להיות מטופלת בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. כאשר אתה יוצר או מעמיד תרומות כלשהן, אתה מצהיר ומתחייב בכך:

 • היצירה, ההפצה, השידור, ההצגה או הביצוע בפומבי, והגישה, ההורדה או ההעתקה של התרומות שלך אינם ולא יפרו את הזכויות הקנייניות, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.
 • אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, השחרורים וההרשאות הנדרשות לשימוש ולאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעת האתר ואלה תנאי שימוש.
 • יש לך הסכמה בכתב, שחרור ו/או הרשאה של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות בתרומות שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות אותו כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעתך האתר ותנאי שימוש אלה.
 • התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.
 • התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת, ספאם, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.
 • התרומות שלך אינן מגונות, זימה, זנות, מטונפות, אלימות, מטרידות, הוצאת דיבה, לשון הרע או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שנקבע על ידינו).
 • התרומות שלך אינן מלגלגות, לועגות, מזלזלות, מפחידות או מתעללות באף אחד.
 • התרומות שלך אינן משמשות כדי להטריד או לאיים (במובן המשפטי של מונחים אלה) כל אדם אחר וכדי לקדם אלימות כלפי אדם ספציפי או מעמד של אנשים.
 • התרומות שלך אינן מפרות שום חוק, תקנה או כלל ישימים.
 • התרומות שלך אינן מפרות את הפרטיות או זכויות הפרסום של אף גוף שלישי כזה או אחר
  .
 • התרומות שלך אינן מפרות כל חוק רלוונטי הנוגע לפורנוגרפיית ילדים, או שנועדו בדרך אחרת להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים;
 • התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מגדר, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.
 • התרומות שלך אינן מפרות אחרת, או מקשרות לחומר המפר, כל תנאי של תנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה החלים.

כל שימוש באתר או בהצעות Marketplace תוך הפרה של האמור לעיל מפר את תנאי השימוש הללו ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויותיך להשתמש באתר ובהצעות ה-Marketplace.

8. רישיון תרומה

אתה והאתר מסכימים שאנו רשאים לגשת, לאחסן, לעבד ולהשתמש בכל מידע ונתונים אישיים שאתה מספק בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות והבחירות שלך (כולל הגדרות).

על ידי שליחת הצעות או משוב אחר לגבי האתר, אתה מסכים שנוכל להשתמש ולשתף משוב כזה לכל מטרה ללא פיצוי לך.

אנחנו לא טוענים כל בעלות על התרומות שלך. אתה שומר בבעלות מלאה על כל התרומות שלך וכל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרות או מצג בתרומותיך המסופקות על ידך בכל אזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומות שלך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולהימנע מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך.

9. הגשות

אתה מאשר ומסכים שכל שאלה, הערות, הצעות, רעיונות, משוב או מידע אחר בנוגע לאתר או להצעות ה-Marketplace (“הגשות”) המסופקות על ידך לנו אינן סודיות ויהפכו לקניינו הבלעדי. נהיה הבעלים של זכויות בלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ונהיה זכאים לשימוש והפצה ללא הגבלה של הגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא הכרה או פיצוי אליך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות לכל הגשות כאלה, ואתה מתחייב בזאת שכל הגשות כאלה מקוריות אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה כל פנייה נגדנו בגין כל הפרה לכאורה או ממשית או ניצול לרעה של כל זכות קניינית בהגשות שלך.

10. ניהול אתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, ל: (1) לפקח על האתר לאיתור הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי השימוש הללו, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל גישה, להגביל את הזמינות או להשבית (במידה שאפשרית מבחינה טכנולוגית) כל אחת מהתרומות שלך או כל חלק מהן; (4) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית בדרך אחרת את כל הקבצים והתכנים שגודלם מופרז או מכביד בכל דרך שהיא על המערכות שלנו; וכן (5) אחרת לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו ורכושנו וכדי להקל על תפקודם התקין של האתר ושל הצעות ה-Marketplace.

11. תקופת זמן וסיום

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. מבלי להגביל כל תנאי אחר של תנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או אחריות, לדחות את הגישה והשימוש באתר ובהצעות השוק (כולל מודעה) (כולל BLOCKPER), מכל סיבה או ללא סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או אמנה הכלולים בתנאי שימוש אלה או בכל חוק או תקנה רלוונטיים. אנו רשאים להפסיק את השימוש או השתתפותך באתר ובהצעות השוק או למחוק כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם נפסיק או נשהה את חשבונך מכל סיבה שהיא, נאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש תחת שמך, בשם בדוי או בהשאלה, או בשם של צד שלישי כלשהו, ​​גם אם ייתכן שאתה פועל בשמו של השלישי. מפלגה. בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות, ללא הגבלה, רדיפה אזרחית, פלילית או צו מניעה.

12. שינויים והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר שלנו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל או חלק מההצעות של Marketplace ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של האתר או הצעות ה-Marketplace.

איננו יכולים להבטיח שהאתר והצעות ה-Marketplace יהיו זמינות בכל עת. אנו עשויים להיתקל בבעיות חומרה, תוכנה או אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך להפרעות, עיכובים או שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות בכל דרך אחרת את האתר או את הצעות ה-Marketplace בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך. אתה מסכים שאין לנו אחריות כלשהי לכל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו מחוסר יכולתך לגשת או להשתמש באתר או בהצעות ה-Marketplace במהלך כל השבתה או הפסקה של האתר או הצעות ה-Marketplace. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או בהצעות ה-Marketplace או לספק כל תיקונים, עדכונים או מהדורות בקשר אליהם.

13. החוקים החלים

תנאים אלה יהיו כפופים ומוגדרים בהתאם לחוקי ישראל. DRIPPO ואתה מסכימים באופן בלתי הפיך כי לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט בלעדית להכריע בכל מחלוקת שעלולה להתעורר בקשר לתנאים אלה.

14. יישוב סכסוכים

משא ומתן לא פורמלי

כדי לזרז את הפתרון והשליטה בעלות של כל מחלוקת, מחלוקת או תביעה הקשורה לתנאי שימוש אלה (כל “מחלוקת” וביחד, “המחלוקות”) המובאות על ידך או על ידנו (באופן אינדיבידואלי, “צד” וביחד, “הצדדים”), הצדדים מסכימים לנסות תחילה לנהל משא ומתן על כל מחלוקת (למעט המחלוקות המצוינות במפורש להלן) באופן בלתי פורמלי במשך 30 יום לפחות לפני תחילת בוררות. משא ומתן בלתי רשמי כאמור מתחיל עם הודעה בכתב מצד אחד לצד השני.

בוררות מחייבת

כל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או בקשר אליו, לרבות כל שאלה בנוגע לקיומו, תוקפו או סיומו, תופנה ותפתר סופית על ידי בית הדין הבינלאומי לבוררות מסחרית תחת לשכת הבוררות האירופית (בלגיה, בריסל, Avenue Louise, 146) לפי הכללים של ICAC זה, שכתוצאה מהפנייה אליו, נחשב כחלק מסעיף זה. מספר הבוררים יהיה 3. המושב, או המקום החוקי, או הבוררות יהיו בישראל. שפת ההליך תהיה עברית. הדין החל על החוזה יהיה הדין המהותי של ישראל.

הגבלות

הצדדים מסכימים שכל בוררות תהיה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים בנפרד. בכל המידה המותרת בחוק, (א) לא תצורף בוררות לכל הליך אחר; (ב) אין זכות או סמכות לכל סכסוך להיות בוררות על בסיס תובענה ייצוגית או להשתמש בהליכי תובענות ייצוגיות; ו (ג) אין כל זכות או סמכות למחלוקת כלשהי להיות מייצגת כביכול מטעם הציבור הרחב או כל אדם אחר.

מקרים חריגים למשא ומתן ובוררות בלתי פורמליים

הצדדים מסכימים כי המחלוקות הבאות אינן כפופות להוראות לעיל הנוגעות למשא ומתן בלתי פורמלי לבוררות מחייבת: (א) כל מחלוקת המבקשת לאכוף או להגן, או הנוגעת לתקפותן של כל אחת מזכויות הקניין הרוחני של צד; (ב) כל מחלוקת הקשורה או הנובעת מטענות של גניבה, פיראטיות, פגיעה בפרטיות או שימוש לא מורשה; ו (ג) כל תביעה לסעד של צו מניעה. אם הוראה זו תימצא בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אז אף אחד מהצדדים לא יבחר לבוררות בכל מחלוקת הנופלת בחלק זה של הוראה זו שנמצאה כבלתי חוקית או בלתי אכיפה ומחלוקת כזו תוכרע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בבתי המשפט הרשומים עבור סמכות השיפוט לעיל, והצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של אותו בית משפט.

15. תיקונים

ייתכן שיש מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעשויים להתייחס להצעות ה-Marketplace, לרבות תיאורים, תמחור, זמינות מוצרים ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

16. כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אתה מסכים שהשימוש שלך בשירותי האתר יהיה על אחריותך הבלעדית. במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, בהקשר לאתר ולשימוש שלך בו, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סחר, התאמה למטרה מסוימת, צדדיות. איננו מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר או התוכן של אתרי אינטרנט כלשהם המקושרים לאתר זה, ואנחנו לא ניקח אחריות או אחריות לאף אחד (1) טעויות, שגיאות או אי דיוק בתוכן האתר וחומריו, ( 2) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לאתר והשימוש בו, (3) כל גישה לא מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע פרטי ופורמלי כלשהו אשר מאוחסנים בו, (4) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר או ממנו, (5) כל באג, וירוס, סוסי טרויאנים או דומים אשר עשויים להיות מועברים לאתר או דרכו על ידי כל צד שלישי כזה או אחר ( 6) כל שגיאה או השמטה בכל תוכן וחומרים או בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם, מועבר או זמין בדרך אחרת דרך האתר. איננו מתחייבים, תומכים, מבטיחים או לוקחים על עצמם אחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך האתר, כל אתר אינטרנט עם קישור היפר, או כל אתר אינטרנט או מודעה אחרת באתר אינטרנט או מובייל. ואנחנו לא נקח צד או ניהיה אחראיים על מעקב אחר כל עסקה בינך לבין כל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים כאלו או אחרים. בדומה לרכישת מוצר או שירות בכל אמצעי או בכל סביבה, עליך להשתמש במיטב שיקול הדעת ולנהוג בזהירות היכן שמתאים.

17. מגבלות אחריות

בשום מקרה אנחנו או הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, מיוחד או עונשי, כולל אובדן, נזק, כולל, או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש שלך באתר, גם אם הודיעו לנו על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל ההפך הכלול כאן, החבות שלנו כלפיך לכל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת לסכום הנמוך ביותר ששולם על ידך, אם בכלל. חוקים מסוימים במדינת ארה”ב וחוקים בינלאומיים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שחלק מהסתירות או ההגבלות שלעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש לך זכויות נוספות.

18. שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק אותנו, לרבות חברות הבת, השותפים שלנו וכל נושאי המשרה, הסוכנים, השותפים והעובדים שלנו בהתאמה, מפני ונגד כל אובדן, נזק, חבות, תביעה או דרישה, לרבות עורכי דין סבירים. עמלות והוצאות, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובעות מ: (1) שימוש באתר; (2) הפרה של תנאי שימוש אלה; (3) כל הפרה של המצגים והאחריות שלך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (4) הפרת הזכויות של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (5) כל מעשה מזיק גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר איתו התחברת לאתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, בהגנה שלנו על טענות אלו. אנו נפעיל מאמצים סבירים כדי להודיע ​​לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכפוף לשיפוי זה עם היוודענו לכך.

19. נתוני משתמש

אנו נשמור נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר וכן נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שוטפים של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או הקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים שלא תהיה לנו אחריות כלפיך לכל אובדן או השחתה של כל מידע כזה, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל אובדן או השחתה כאמור של נתונים כאלה.

20. תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת מיילים ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית שתקשורת כזו תהיה בכתב. אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שיזמו או הושלמו על ידי האתר או באמצעות האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, או לתשלומים או מתן זיכויים בכל אמצעי אחר מאשר אמצעים אלקטרוניים.

21. שונות

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי פעולה המתפרסמים על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו. אי מימוש או אכיפה של כל זכות או הוראה של תנאי שימוש אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במלוא המידה המותרת על פי חוק. אנו רשאים להקצות את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או אי פעולה שנגרמו מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו הסבירה. אם הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה ייקבעו כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה ואינה משפיעה על התקפות והאכיפה של כל השאר הוראות. לא נוצרו כל מיזם משותף, שותפות, העסקה או יחסי סוכנות בינך לבינינו כתוצאה מתנאי שימוש אלה או משימוש באתר. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו נגדנו מתוקף עריכתם. אתה מוותר בזאת על כל הגנות שיש לך על סמך הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה והעדר חתימה של הצדדים על כך לביצוע תנאי שימוש אלה.

22. צור קשר

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא פנה אלינו:

דוא”ל: support@drippo.com

DRIPPO